EU projekt


Poboljšanje konkurentnosti tvrtke Adriatic DMC d.o.o. kroz nabavku novih IKT sustava


Kratak opis projekta, ciljevi i očekivani rezultati:

Zbog zastarjelosti informacijske tehnologije i neefikasnog upravljanja poslovnim procesima u poduzeću, a kako bi poduzeće uspjelo u namjeri ostvarenja ciljeva poslovanja poduzeća, jačanja tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja putem primjene informacijske tehnologije, investitor je uvidio važnost investiranja u narednim godinama. Predmetna investicija će u budućnosti imati odraza na kvalitetu usluge, optimiziranje i povezivanje poslovnih procesa uz poboljšanje uvjeta rada te će se stvoriti preduvjeti za otvaranje novih radnih mjesta. Mjerljivi rezultati predmetnog projekta bit će povećanje prihoda od prodaje za 15% te otvaranje 2 nova radna mjesta.

Ukupna vrijednost Projekta: 1.167.500,00 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi: 934.000,00 kuna

Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava: 607.100,00 kuna

Razdoblje provedbe Projekta: 27. prosinca 2018. do 27. lipnja 2020.

Kontakt osoba za više informacija: Periša Boko, email: perisa@adriaticdmc.hr

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost ADRIATIC DESTINATION MANAGEMENT COMPANY d.o.o.

NEWSLETTER

Contact us...